Πρεβεζάνικη βιβλιογραφία

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος αποτελείται από 10.634 (το 2020) βιβλία και δημοσιεύσεις, που αφορούν στην ιστορία, αρχαιολογία, πολιτισμό και γεωγραφία της περιοχής ενδιαφέροντός του.

Στην προσπάθειά μας να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε σημαντικά, αλλά δύσκολα να εντοπισθούν, δημοσιεύματα Πρεβεζάνικης Βιβλιογραφίας, προβήκαμε στην ψηφιοποίηση όσων εξ αυτών δεν είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο. Τα παραθέτουμε, μαζί με όσα υπάρχουν στο διαδίκτυο, κατ΄ αλφαβητική σειρά του επωνύμου τού/τής συγγραφέα τους.

Αυδίκος, Βαγγέλης Γρ. Πρέβεζα 1945-1990. Όψεις της μεταβολής μιας επαρχιακής πόλης. Πρέβεζα, 1991

Βιτάλης, Φιλάρετος. Η Θεοφάνειος Σχολή Πρεβέζης – Ιστορικά κείμενα. Αθήνα, 1980

Γκάναλη, Αργυρώ Κ. Η πρώτη βενετική κυριαρχία στην Πρέβεζα και η λήξη της (1684-1701). Πρέβεζα, 2022

Δόνος, Δημοσθένης Αρ. Από τον Αραβαντινό στον Βασιλά. Σκέψεις για την ιστοριογραφία της Πρέβεζας. Πρέβεζα, 2013

Δόνος, Δημοσθένης Αρ. Η βενετική κατάληψη Πρέβεζας και Βόνιτσας το έτος 1717 σύμφωνα με την γερμανική μετάφραση της ιταλικής έκθεσης πεπραγμένων. Πρέβεζα, 2005

Δόνος, Δημοσθένης Αρ. 22 Οκτωβρίου 1717: Η λησμονημένη αρχή μιας νέας εποχής. Τριακόσια χρόνια από τη δεύτερη βενετική κατάκτηση της Πρέβεζας. Πρέβεζα, 2017

Δόνος, Δημοσθένης Αρ. Bembo ή Sanudo; Οι βενετικές επιχειρήσεις στον Αμβρακικό κόλπο κατά το 1500 (m.v.) και η ιστοριογραφική τους περιπέτεια. Πρέβεζα, 2015

Δόνος, Δημοσθένης Αρ. Οι παράλληλες επικράτειες του Αμβρακικού. Ο Βαυαρός αξιωματικός Franz Xaver von Predl μεταξύ Πρέβεζας και Βόνιτσας. Πρέβεζα, 2017

Δόνος, Δημοσθένης Αρ. Ο πόλεμος των λέξεων και των εικόνων. Τεκμήρια για τις βενετικές επιχειρήσεις στον Αμβρακικό κόλπο κατά τα έτη 1716 και 1717. Πρέβεζα, 2011

Δόνος, Δημοσθένης Αρ. Πολιτική, πειρατεία και τέχνη. Η δήωση της Πρέβεζας από τους Ιππότες του Αγίου Στεφάνου το έτος 1605. Πρέβεζα, 2009

Δόνος, Δημοσθένης Αρ. Στρατηγήματα. Η κατάληψη της Πρέβεζας από τον Morosini (1684) μέσα από συναφείς πηγές. Πρέβεζα, 2007

Ζαρακάς, Γεώργιος H. & Ζορμπά, Βασιλική A. Η Πρέβεζα τον 17ο αιώνα: ένας συνθετικός οδηγός. Πρέβεζα, 2018

Καράμπελας, Νίκος Δ. Η κατάκτηση της “Πρέβεζας” από τον Μωάμεθ Β΄. Ιωάννινα, 2015

Καράμπελας, Νίκος Δ. Το κάστρο της Μπούκας (1478-1701). Πρέβεζα, 2010

Καρύδης, Σπύρος Χρ. Βενετική απογραφή ναών και μονών του 1788-1789. Κέρκυρα, 2019

Κόμης, Κώστας. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Πρέβεζας (18ος αι.). Αθήνα, 1997

Μπαλού, Μαρία Π. Η εικόνα της γυναίκας στην Πρέβεζα, (β΄ μισό 19ου αιώνα). Πρέβεζα, 2018

Νικολάου, Γεώργιος Β. Οικονομική και κοινωνική κατάσταση των καζάδων Άρτας και Πρέβεζας (1842-1843). Ιωάννινα, 2015

Νικολάου, Γεώργιος Β. Το ελληνικό προξενείο Πρέβεζας κατά την οθωνική περίοδο. Ιωάννινα, 2019

Ντούρος, Δημήτριος Ν. Όψεις της μεταξικής δικτατορίας (1936-1941) στην Πρέβεζα. Πρέβεζα, 2020

Ξυνάδας, Εμμανουήλ Γ. Η ίδρυση της μητρόπολης Νικοπόλεως (1881). Πρέβεζα, 2018

Παπακώστα, Χριστίνα Ε. Κοινωνική και κοινοτική οργάνωση της Πρέβεζας (18ος αι.) Πρέβεζα, 2007

Παπακώστα, Χριστίνα Ε. Πάργα, Πρέβεζα, Βόνιτσα. Αστικές συσσωματώσεις στα Βενετικά εξαρτήματα. Αθήνα, 2007

Παπακώστα, Χριστίνα Ε. Το αρχείο των βενετών προβλεπτών της Πρέβεζας. Πρέβεζα, 2018

Περραιβός, Χριστόφορος. Περί αλώσεως της Πρεβέζης (1798). Βενετία, 1815

Περραιβός, Χριστόφορος. Περί αλώσεως της Πρεβέζης (1798). Αθήνα, 1857

Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας 1915-1967

Πρεβεζάνικα Χρονικά, (Περιοδική έκδοση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας). Πρέβεζα, 1978-σήμερα

Σιορόκας, Γεώργιος Α. Το Γαλλικό Προξενείο της Άρτας. Ιωάννινα, 1980

Σκλαβενίτης, Σπύρος. Έκθεση για την αμυντική κατάσταση της Πρέβεζας πριν το 1912. Πρέβεζα, 2013

Σκλαβενίτης, Σπύρος. Η δεύτερη κατάληψη της Πρέβεζας (1806) από τις αναφορές του Νικολάου Ζαμπέλη. Πρέβεζα, 2010

Σκλαβενίτης, Σπύρος. Η περιγραφή της απελευθέρωσης της Πρέβεζας σε επιστολή του μητροπολίτη Ιωακείμ. Πρέβεζα, 2013

Σκλαβενίτης, Σπύρος. Αρχειακές μαρτυρίες για την εικονογράφηση του ναού του αγίου Αθανασίου Πρέβεζας. Κέρκυρα, 2021

Σμύρης, Γιώργος. Το δίκτυο των οχυρώσεων στο Πασαλίκι των Ιωαννίνων (1788-1822). Ιστορική – πολιτική – οικονομική και χωροταξική θεώρηση. Ιωάννινα, 2004

Σταμούλη, Ρόδη. Ο αλφαβητισμός στην Πρέβεζα κατά τον 18ο αιώνα (1742-1784). Αθήνα, 1981

Χαιρέτη, Φωτεινή Ν. Εγκλωβισμένες (;) μεταξύ ανδροκρατούμενης κοινωνίας και μουσουλμανικής δικαιοσύνης. Πρέβεζα, 2018

Χαιρέτη, Φωτεινή Ν. Διεκδικώντας τη συνδρομή του σουλτάνου σε πρεβεζάνικες υποθέσεις. Πρέβεζα, 2020

Χριστιανόπουλος, Ντίνος. Ο Αμπεντίν πασάς και ένα ελληνικό ποίημά του. Αθήνα, 1967

Ψηφίδες Ιστορίας της Πρέβεζας α΄. Πρέβεζα, 2018

Ψηφίδες Ιστορίας της Πρέβεζας β΄. Πρέβεζα, 2020

Ψηφίδες Ιστορίας της Πρέβεζας γ΄. Πρέβεζα, 2022

Curlin, James S. “Remember the Moment when Previsa fell”: The 1798 Battle of Nicopolis and Preveza. Πρέβεζα, 2010

Karabelas, Nikos D. The foundation of Preveza and the dating of two versions of “The Chronicle of Morea”. Αθήνα, 2020

Neumeier, Emily. Trans-imperial encounter on the Ionian Sea: A French engineer’s account. Πρέβεζα, 2018