Οι εκδόσεις του Ιδρύματος

Μεταξύ των σκοπών του Ιδρύματος είναι και η έκδοση βιβλίων ή άλλων εντύπων που θα συμβάλλουν στην καταγραφή, διατήρηση και προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, υποβοηθώντας παράλληλα την ιστορική έρευνα.

Ως εκδότης, το Ίδρυμα έχει τον Διεθνή Πρότυπο Αριθμό (ISBN) 978-960-7660-

Σε συνεργασία με άλλους φορείς έχει, επίσης, τους ακόλουθους ISBN:

978-960-99475- (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δήμος Πρέβεζας & Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις),

978-960-933692- (Δήμος Πρέβεζας & Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις)

και 978-618-83986- (Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις & Πολιτιστικός Σύλλογος Πρέβεζα)

Οι εκδόσεις του Ιδρύματος μέχρι σήμερα είναι οι ακόλουθες:

Οι επιστολές του Πάνου Θ. Κολοκοτρώνη προς τον Ανδρέα Καλίνσκη

Συγγραφέας: Κώστας Μ. Σταματόπουλος

ISBN 978 960 7660 29 9

Πρέβεζα, 2020

Τιμή πώλησης: 15 ευρώ

Στη μελέτη του Κώστα Μ. Σταματόπουλου παρουσιάζεται η ανέκδοτη και άγνωστη έως σήμερα αλληλογραφία του Πάνου Θ. Κολοκοτρώνη προς τον Ανδρέα Καλίνσκη, γραμματέα και εξ απορρήτων του βασιλιά Γεωργίου Α΄.  Με πλούσιο σχολιασμό και ανάλυση των βασικότερων σημείων της αλληλογραφίας, ο συγγραφέας επιχειρεί να την εντάξει στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στην Πρέβεζα, στις αρχές του 1879, μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ελλάδος –μέλος της οποίας ήταν ο  Πάνος Θ. Κολοκοτρώνης– και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αφορούσαν στον προσδιορισμό της οροθετικής γραμμής της ελληνοτουρκικής μεθορίου.